Serwis English for Digital Designers powstał dzięki połączeniu pasji do nauczania języka angielskiego, tworzenia stron internetowych i wykorzystania narzędzi cyfrowych w dydaktyce. Prowadząc zajęcia z zakresu architektury informacji i UX, wielokrotnie dostrzegaliśmy niespójność terminologii fachowej pojawiającej się w książkach, artykułach naukowych, na blogach branżowych oraz podczas wystąpień konferencyjnych i rozmów ze studentami.

English for Digital Designers przygotowaliśmy z myślą o osobach zajmujących się projektowaniem produktów cyfrowych oraz studentach kierunków architektura informacji, projektowanie przestrzeni informacyjnych, digital design, UX design.

Zaprezentowane w nim oryginalne, angielskie teksty pochodzą z kilku źródeł:

Opracowania, podzielone na 20 lekcji, dobraliśmy tak, aby kompleksowo scharakteryzować tematykę projektowania produktów cyfrowych (digital design). Teksty zebraliśmy wiosną 2020 r. Wszystkie materiały przetłumaczyliśmy na język polski, a konstrukcja dwukolumnowa pozwala ukryć wybrane fragmenty, ułatwiając w ten sposób naukę translacji w obu kierunkach. Ponieważ naszym celem jest pomoc studentom oraz osobom związanym z branżą projektowania produktów cyfrowych w doskonaleniu umiejętności posługiwania się językiem fachowym, staraliśmy się zachować wierność oryginałom (treściom i formom), co nie oznacza jednak pełnej dosłowności. W tekstach polskojęzycznych uwzględniliśmy terminologię fachową, specyfikę wypowiedzi i ich sens, dokonując jednocześnie niewielkich korekt poprawnościowych. Przekład anglojęzycznej zawartości jest zatem wynikiem kompromisu między precyzyjnością przełożenia a bezbłędnością językową.

Angielskim tekstom towarzyszą nagrania native speakerów z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Głosu użyczyło 19 osób, co gwarantuje różnorodność wymowy i akcentów.

W każdej lekcji można odnaleźć ćwiczenia sprawdzające znajomość słownictwa i utrwalające wiedzę merytoryczną. Uzupełnieniem serwisu jest Angielsko-polski słownik IA, UX, UI & SEO, który został opublikowany w formie e-booka (PDF) przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (2021).

English for Digital Designers może być wykorzystywany jako materiał podstawowy lub pomocniczy na zajęciach uniwersyteckich czy kursowych, a także służyć jako syntetyczny e-podręcznik do indywidualnego zdobywania wiedzy i umiejętności lingwistycznych.

Życzymy przyjemnej i efektywnej nauki!

Autorzy:

Jacek Tomaszczyk – doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; prowadzi zajęcia z teorii architektury informacji oraz angielskiego słownictwa specjalistycznego z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych; interesuje się zarządzaniem terminologią, informacją i wiedzą.

Anna Matysek – doktor nauk humanistycznych; wykładowca Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; prowadzi zajęcia z architektury przestrzeni informacyjnych, projektowania interfejsów użytkownika oraz systemów zarządzania treścią; interesuje się narzędziami cyfrowymi, zachowaniami informacyjnymi i zagadnieniem wyszukiwania informacji w środowisku cyfrowym.

Autorzy są twórcami programu studiów licencjackich na kierunku architektura informacji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Korekta językowa tłumaczenia: dr hab. prof. UŚ Agnieszka Gołda.